• All
 • Mobile apps
 • Mobilne aplikacije
 • Web aplikacije
 • Web applications
 • Web pages
 • Web stranice
 • Tabor film festival

  Tabor Film Festival je projekt udruge GOKUL (Građanska organizacija za Kulturu), Hangtime agencije i drugih partnera.

 • Tabor film festival

  Tabor Film Festival is a project of non-government organization GOKUL, Hangtime Agancy and other partners.

 • KFK

  KFK pruža stručne usluge u području dizajna, proizvodnje i montaže fasadnih sustava po mjeri. Za website smo koristili WordPress temu izrađenu koristeći HTML5, CSS3 te JavaScript.

 • KFK

  KFK is an expert in design, engineering, fabrication and assembly of custom facade systems. To make the website we used a WordPress theme built in HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • PTSS

  Tvrtka P.T.S.S. d.o.o. osnovana je 1992. godine u Republici Hrvatskoj, za sakupljanje i obradu otpadnog papira. Za website smo koristili WordPress temu izrađenu koristeći HTML5, CSS3 te JavaScript.

 • PTSS

  P.T.S.S. ltd. is a Croatian waste paper collection and processing company founded in 1992. To make the website we used a WordPress theme built in HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • Sretno.eu

  Sretno.eu je platforma za odašiljanje blagdanskih čestitki iza koje stoje Zagreb Pride, Lezbijska organizacija Rijeka Lori i Trans Aid Hrvatska. Stranica je osmišljena u sklopu projekta Europske unije “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” u svrhu smanjenja homo-, bi- i transfobije u našem društvu te omogućava izradu i slanje blagdanskih čestitki. Stranicu smo izradili… Continue reading

 • Sretno.eu

  Sretno.eu is a platform for sending holiday greeting cards backed by Zagreb Pride, Lesbian Organization Rijeka LORI and Trans Aid Croatia. The website, which enables creating and sending holiday greeting cards, was created as a part of a European Union project under the name “Respect Human Rights – Build An Inclusive Society“ with the purpose… Continue reading

 • Park prirode Telašćica

  Park prirode Telašćica jedan je od 11 hrvatskih parkova prirode te jedna od najljepših i najvećih jadranskih uvala. Za website smo koristili WordPress temu izrađenu koristeći HTML5, CSS3 te JavaScript.

 • Nature Park Telašćica

  Nature Park Telašćica is one of 11 Croatian nature parks and one of the largest and most beautiful Adriatic bays. To make the website we used a WordPress theme built in HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • Guuru.io

  Guuru je aplikacija koja korisnicima omogućava brz i jednostavan kontakt s ekspertima iz različitih područja. Eksperti mogu kreirati poseban profil koji je vidljiv ostalim korisnicima pri pretraživanju zajedno s listom djelatnosti kojima se bave. Eksperte je moguće kontaktirati na različite načine: putem chata, poziva ili slanjem maila. Projekt uključuje izradu web aplikacije te mobilnih aplikacija… Continue reading

 • Guuru.io

  Guuru is an application that allows users quick and easy contact with experts from various fields. The experts can create a profile that is visible to other users via search, along with the list of expertise they provide. They can be contacted via chat, call or e-mail. The project includes development of web applications and… Continue reading

 • SayBubble

  Saybubble is a new social media network that focuses on cities and countries – it allows users to follow cities and countries that are interesting to them in some way. The site also features the ability to connect with other users, has news feed that allows tracking of user activities, publishing articles (posts) and photo… Continue reading

 • SayBubble

  Saybubble je društvena mreža, koja se temelji na državama i gradovima – korisnicima se omogućuje da prate države i gradove koji su im od interesa. Stranica također sadrži mogućnost povezivanja s drugim korisnicima, newsfeed koji omogućuje praćenje aktivnosti korisnika, objavljivanje članaka (posts) i galerija fotografija. S obzirom na veličinu stranice i na količinu sadržaja, izrađena… Continue reading

 • HR4EU

  HR4EU is a web application for foreigners that want to learn Croatian. It consists of two main parts on two different platforms – Moodle and WordPress. The first part was built with Moodle, a PHP-based learning platform. We created a custom Moodle theme based on the design that the clients provided. Moodle’s interactive lessons and… Continue reading

 • HR4EU

  HR4EU je web aplikacija za strance koji žele naučiti hrvatski. Sastoji se od dva glavna dijela izrađena na dvije različite platforme – Moodle-u i WordPress-u. Prvi dio izrađen je u Moodle-u, platformi za učenje baziranoj na PHP-u. Za njega smo napravili custom temu prema dizajnu koji smo dobili od klijenta. Moodlove interaktivne lekcije i kvizovi… Continue reading

 • My Croatian Adventure

  My Croatian Adventure je web aplikacija, razvijena za klijenta Relativa informacije d.o.o. Aplikacija je izrađena u Pythonu, Pyramid framework, korištenjem jQuery-a, HTML5, CSS3. Web stranica pruža turistima i putnicima mogućnost da pronađu sve što ih zanima i što im je potrebno u njihovom posjetu Hrvatskoj, od smještaja, preko restorana i klubova do muzičkih i filmskih… Continue reading

 • My Croatian Adventure

  My Croatian Adventure is a web application developed for the client Relativa informacije d.o.o. The application was made using Python, Pyramid framework, jQuery, HTML5, CSS3. The web page offers the possibility for tourists and travelers to find everything they need to know while visiting Croatia, from accommodation, through restaurants and clubs, to music and film… Continue reading

 • Happyscore

  HappyScore je platforma za vrlo jednostavno prikupljanje povratnih informacija korisnika nekog proizvoda ili usluge, pružajući time detaljan uvid u njihovu kvalitetu. Svrha HappyScorea je zadržati postojeće korisnike sretnima i pretvoriti one nesretne u sretne. Projekt uključuje izradu web aplikacije te aplikacije za iOS i Android pri čemu su korišteni Python, Pyramid framework, Angular, Ionic, HTML5… Continue reading

 • Happyscore

  HappyScore is a platform that collects customer feedback super easy thereby providing valuable insights on likes and dislikes of services and products. The purpose of HappyScore is to keep existing customers happy and turn unhappy customers into happy ones. The project includes the creation of both web and iOS and Android applications and was developed… Continue reading

 • Loris

  Loris is a measuring and monitoring equipment management system. It allows the owners of the instruments to keep records on managing their laboratory equipment (calibration, qualification, service, etc.). For creating the application, we used Python and the Pyramid framework alongside HTML5, CSS3 and jQuery.

 • raniKLIK

  Website raniKLIK.hr consists of a database and search engine of providers of Early Childhood Development services in Croatia. Visitors can’t just rate institutions that provide those service, but also rate the search engine itself and leave comments. In addition to providing reliable information on the services and experts in Croatia, the aim of the site is… Continue reading

 • raniKLIK

  Stranica raniKLIK.hr sadrži bazu i tražilicu pružatelja usluga rane intervencije u Hrvatskoj te je omogućeno ocjenjivanje samih usluga, ali i tražilice te davanje komentara. Osim pružanja pouzdanih informacija o uslugama i stručnjacima u Hrvatskoj, cilj stranice je povezati stručnjake svih sustava kako bi osigurali timski pristup svojim korisnicima. Tražilica raniKLIK.hr oblikovana je u okviru projekta… Continue reading

 • KeenOnMars

  KeenOnMars is a Berlin graphic design studio. They’ve designed a super neat website for themselves and gave us the task to develop that design into a working WordPress site. Take a look at their website (which is really cool) and all the stuff they are involved in!

 • KeenOnMars

  Keen on Mars je berlinski grafički studio. Dizajnirale su super zgodan web, za sebe, te nama dale zadatak da iz njihovog dizajna razvijemo WordPress web. Bacite oko na njihov web (koji je stvarno super) i na stvari kojima se bave!

 • deutsch-kroatisch.com

  deutsch-kroatisch.com is a small WordPress site that we made for a translation company Bolingo. In cooperation with them we created the design and then implemented it in a form of a custom theme using HTML5, SCSS and PHP.

 • deutsch-kroatisch.com

  deutsch-kroatisch.com je mali WordPress site, napravljen za prevoditeljsku tvrtku Bolingo. U suradnji s njima osmislili smo dizajn te ga implementirali u custom temu koristeći HTML5, SCSS te PHP.

 • NinaFotka

  Web page of the photographer Nina Ðurdevic, was created using WordPress; a custom template was created for it.

 • NinaFotka

  Web-stranica fotografkinje Nine Đurđević napravljena je korištenjem WordPressa i pritom je izrađen poseban predložak prema dostavljenom dizajnu.

 • Dietpharm Memory

  Dietpharm Memory je prva igra razvijena u Implementaciji snova. Radi se o mobilnoj aplikaciji koja omogućava igračima igranje igre Memory u kojoj se uparuju proizvodi tvrtke Dietpharm s različitim dijagnozama. Igra je razvijena za internu upotrebu naručitelja i nije javno dostupna. Dietpharm Memory razvijen je za Android i iOS mobilnu platformu a u mobilnu aplikaciju… Continue reading

 • Dietpharm Memory

  Dietpharm Memory is the first game developed at Dream Implementation. It is a mobile app that allows players to play a Memory game in which they pair Dietpharm products with different diagnoses. The game was developed for internal use by clients and is not publicly available. Dietpharm Memory was developed for Android and iOS mobile… Continue reading

 • Sagena Security Day

  Sagena Security Day is a web page for Sagena conference about IT safety, developed in WordPress.

 • Sagena Security Day

  Sagena Security Day je web stranica izrađena u WordPress-u, za Sageninu konferenciju posvećenu IT sigurnosti.

 • Lunaria

  Lunaria is the general representative for McAffee security solutions for the Croatian market. They also distribute As You Wish – a digital signage platform. The website is WordPress-based, with a responsive theme created using HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • Lunaria

  Lunaria je generalni zastupnik McAfee sigurnosnih rješenja za hrvatsko tržište. Također distribuiraju i As You Wish – rješenja za digitalno oglašavanje i upravljanje redovima. Website je rađen na WordPressu s temom stvorenom koristeći HTML5, CSS3 i JavaScript.

 • Gastrobit

  Gastrobit je vodeća hrvatska tvrtka za izradu profesionalnih rješenja za praćenje robnog poslovanja u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Website je rađen na WordPressu s temom stvorenom koristeći HTML5, CSS3 i JavaScript.

 • Gastrobit

  Gastrobit is the leading Croatian company in creating professional solutions for tracking merchandise management in the restaurant and hotel industry. The website is WordPress-based, with a responsive theme created using HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • Gastrobit SmartMobile

  Gastrobit SmartMobile je mobilna aplikacija koja korisnica Gastrobit SmartPOS rješenja pruža uvid u različite izvještaje s blagajni u realnom vremenu. Korisnici sa svog mobilnog telefona mogu vidjeti promet na blagajni, stanje skladišta, i sl. Informacije se prikazuju ili u obliku grafova ili tablično. SmartMobile također omogućava vlasnicima SmartPOS blagajne izvršavanje različitih akcija na blagajni s… Continue reading

 • Gastrobit SmartMobile

  Gastrobit SmartMobile is a mobile application that allows solution for users of the Gastrobit SmartPOS and provides insight into various reports from the cash register in real time. Users can access cash register activity, stock and other content from their mobile phones. Information is displayed either in the form of a graph or a table.… Continue reading

 • LEDcentar

  LED centar je lider na tržištu rasvjete za reklamnu industriju. Stranica je izrađena uz pomoć WordPressa s prilagođenom temom pri čemu smo koristili HTML5, CSS3 i JavaScript.

 • LEDcentar

  LED centar is a market leader in LED lighting for advertising industry. The site was created in WordPress with theme that was customised using HTML5, CSS3 and JavaScript.

 • Bolingo

  Website for a translation company Bolingo. It was created using HTML5, CSS (written with SASS), JavaScript and PHP to calculate the cost of translation. WordPress was used for the backend.

 • Bolingo

  Web stranica za prevoditeljsku tvrtku Bolingo. Korištene tehnologije su HTML5, CSS (napisan kroz SASS), JavaScript te PHP za izračun cijene prijevoda. U pozadini stranice je WordPress.

 • AsYouWish

  AsYouWish is a digital signage platform we developed for Sagena informatički inženjering d.o.o. What distinguishes it the fact that it’s entirely based on HTML5 technology. The server component was developed by using the programming language Python and Pylons framework for web application development. AsYouWishis the only real social signage platform integrated with all relevant social… Continue reading

 • AsYouWish

  AsYouWish je digital signage platforma koju razvijamo za Sagena informatički inženjering d.o.o. Specifična je po tome što se u potpunosti temelji na HTML5 tehnologiji. Poslužiteljska komponenta razvijena je korištenjem Python programskog jezika i Pylons frameworka za razvoj web aplikacija. AsYouWish je jedina prava social signage platforma integrirana sa svim relevantnijim društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, Forsquare).

 • InformAsYouWish

  Web page of products by InformAsYouWish. The page was created using WordPress; a custom template was made for it.

 • InformAsYouWish

  Web stranica proizvoda InformAsYouWish. Stranica je napravljena korištenjem WordPress-a, za koji je izrađen poseban predložak.