Portfolio

Dietpharm Memory

Dietpharm Memory je prva igra razvijena u Implementaciji snova. Radi se o mobilnoj aplikaciji koja omogućava igračima igranje igre Memory u kojoj se uparuju proizvodi tvrtke Dietpharm s različitim dijagnozama. Igra je razvijena za internu upotrebu naručitelja i nije javno dostupna. Dietpharm Memory razvijen je za Android i iOS mobilnu platformu a u mobilnu aplikaciju razvijena je i poslužiteljska aplikacija za prikupljanje rezultata.

Za razvoj Android i iOS mobilne aplikacije zbog ekstremno kratkog roka korišten je Ionic framework (CSS3, HTML5) dok je za razvoj poslužiteljske aplikacije korišten Python, odnosno Pyramid framework u kombinaciji s Cornice frameworkom.

Detalji

 • Klijent:

  Fidifarm d.o.o. (članica Atlantic grupe)

 • Datum:

  06/2015

 • App store:

  https://itunes.apple.com/us/app/dietpharm-memory/id1008758332?mt=8

 • Google Play:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dietpharm.memory&hl=en