Portfolio

SayBubble

Saybubble je društvena mreža, koja se temelji na državama i gradovima – korisnicima se omogućuje da prate države i gradove koji su im od interesa. Stranica također sadrži mogućnost povezivanja s drugim korisnicima, newsfeed koji omogućuje praćenje aktivnosti korisnika, objavljivanje članaka (posts) i galerija fotografija.

S obzirom na veličinu stranice i na količinu sadržaja, izrađena je napredna pretraga, koja pruža mogućnost jednostavnog pronalaženja sadržaja (ili korisnika) koji su korisniku od najvećeg interesa.

Project Details

  • Klijent: SayBubble Ltd.

  • Datum: 07/2014

  • Web: https://saybubble.com/

  • App store: https://itunes.apple.com/us/app/saybubble/id924630683?mt=8

Portfolio

SayBubble

Saybubble is a new social media network that focuses on cities and countries – it allows users to follow cities and countries that are interesting to them in some way. The site also features the ability to connect with other users, has news feed that allows tracking of user activities, publishing articles (posts) and photo galleries.

Given the size of the site and the amount of content, we made an advanced search, which provides the ability to easily find the content (or users) who are of the utmost interest.

Project Details

  • Client: Saybubble Ltd.

  • Date: 07/2014

  • Web: https://saybubble.com/

  • App store: https://itunes.apple.com/us/app/saybubble/id924630683?mt=8

HQ: Božidara Magovca 54, Zagreb, Croatia
Office: Viktora Kovačića 5, 10000 Zagreb, Croatia
Email: info@implementacija-snova.hr
Tel: +385 95 202 2033