Portfolio

Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica jedan je od 11 hrvatskih parkova prirode te jedna od najljepših i najvećih jadranskih uvala. Za website smo koristili WordPress temu izrađenu koristeći HTML5, CSS3 te JavaScript.

Project Details

  • Client: Park prirode Telašćica

  • Date: 12/2016

  • Web: http://pp-telascica.hr/

Portfolio

Nature Park Telašćica

Nature Park Telašćica is one of 11 Croatian nature parks and one of the largest and most beautiful Adriatic bays. To make the website we used a WordPress theme built in HTML5, CSS3 and JavaScript.

Project Details

  • Client: Nature park Telašćica

  • Date: 12/2016

  • Web: http://pp-telascica.hr/?lang=en

HQ: Božidara Magovca 54, Zagreb, Croatia
Office: Viktora Kovačića 5, 10000 Zagreb, Croatia
Email: info@implementacija-snova.hr
Tel: +385 95 202 2033