Portfolio

Guuru.io

Guuru je aplikacija koja korisnicima omogućava brz i jednostavan kontakt s ekspertima iz različitih područja. Eksperti mogu kreirati poseban profil koji je vidljiv ostalim korisnicima pri pretraživanju zajedno s listom djelatnosti kojima se bave. Eksperte je moguće kontaktirati na različite načine: putem chata, poziva ili slanjem maila.

Projekt uključuje izradu web aplikacije te mobilnih aplikacija za Android i iOS. Neke od tehnologija koje su pri tome korištene su Python s Pyramid frameworkom, Angular, Twilio, PayPal, HTML5 i CSS3.

Project Details

  • Klijent: Guuru Ltd.

  • Datum: 02/2016

  • Web: http://guuru.io

  • App store: https://itunes.apple.com/us/app/guuru.io/id1079109651?mt=8

  • Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guuru.io

Portfolio

Guuru.io

Guuru is an application that allows users quick and easy contact with experts from various fields. The experts can create a profile that is visible to other users via search, along with the list of expertise they provide. They can be contacted via chat, call or e-mail.

The project includes development of web applications and mobile applications for Android and iOS. Some of the technologies used are Python with Pyramid framework, Angular, Twilio, PayPal, HTML 5 i CSS3.

Project Details

  • Client: Guuru Ltd.

  • Date: 02/2016

  • Web: http://guuru.io

  • App store: https://itunes.apple.com/us/app/guuru.io/id1079109651?mt=8

  • Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guuru.io

HQ: Božidara Magovca 54, Zagreb, Croatia
Office: Viktora Kovačića 5, 10000 Zagreb, Croatia
Email: info@implementacija-snova.hr
Tel: +385 95 202 2033